V RADIO by Huong Nguyen

Huong Nguyen

About

I hope to share with you several interesting and valuable books and news I have read.
This is my small personal project to contribute to the community. The content is in Vietnamese. Thank you so much for your listening.

Các bạn cũng có thể nghe tại kênh YouTube: https://youtube.com/channel/UCmM1LbKV-NFJqmknL0v7ggg
Xin cảm ơn và chúc mọi điều tốt đẹp nhất luôn đến với các bạn!

Available on

Community

196 episodes

SỨC MẠNH CỦA TĨNH TÂM - P1

SỨC MẠNH CỦA TĨNH TÂM - P1

15m
Nov 22
NHẮM MẮT THẤY PARIS C22- CHƯƠNG CUỐI | DƯƠNG THỤY

NHẮM MẮT THẤY PARIS C22 | DƯƠNG THỤY Ai yêu thích tiểu thuyết của Dương Thụy thì không thể bỏ qua cuốn này

20m
Nov 10
NHẮM MẮT THẤY PARIS C21 | DƯƠNG THỤY

NHẮM MẮT THẤY PARIS C21 | DƯƠNG THỤY Ai yêu thích tiểu thuyết của Dương Thụy thì không thể bỏ qua cuốn này

19m
Nov 08
NHẮM MẮT THẤY PARIS C20 | DƯƠNG THỤY

NHẮM MẮT THẤY PARIS C20 | DƯƠNG THỤY Ai yêu thích tiểu thuyết của Dương Thụy thì không thể bỏ qua cuốn này

19m
Nov 06
NHẮM MẮT THẤY PARIS C19 | DƯƠNG THỤY

NHẮM MẮT THẤY PARIS C19 | DƯƠNG THỤY Ai yêu thích tiểu thuyết của Dương Thụy thì không thể bỏ qua cuốn này

18m
Oct 31
NHẮM MẮT THẤY PARIS C18 | DƯƠNG THỤY

NHẮM MẮT THẤY PARIS C18 | DƯƠNG THỤY Ai yêu thích tiểu thuyết của Dương Thụy thì không thể bỏ qua cuốn này

21m
Oct 22
NHẮM MẮT THẤY PARIS C17 | DƯƠNG THỤY

NHẮM MẮT THẤY PARIS C17 | DƯƠNG THỤY Ai yêu thích tiểu thuyết của Dương Thụy thì không thể bỏ qua cuốn này

12m
Oct 16
NHẮM MẮT THẤY PARIS C16 | DƯƠNG THỤY

NHẮM MẮT THẤY PARIS C16 | DƯƠNG THỤY Ai yêu thích tiểu thuyết của Dương Thụy thì không thể bỏ qua cuốn này

18m
Oct 01
NHẮM MẮT THẤY PARIS C15 | DƯƠNG THỤY

NHẮM MẮT THẤY PARIS C15 | DƯƠNG THỤY Ai yêu thích tiểu thuyết của Dương Thụy thì không thể bỏ qua cuốn này.

19m
Sep 25
NHẮM MẮT THẤY PARIS C14 | DƯƠNG THỤY

NHẮM MẮT THẤY PARIS C14 | DƯƠNG THỤY Ai yêu thích tiểu thuyết của Dương Thụy thì không thể bỏ qua cuốn này.

19m
Sep 18
NHẮM MẮT THẤY PARIS C13 | DƯƠNG THỤY

NHẮM MẮT THẤY PARIS C13 | DƯƠNG THỤY Ai yêu thích tiểu thuyết của Dương Thụy thì không thể bỏ qua cuốn này.

20m
Sep 17
NHẮM MẮT THẤY PARIS C12| DƯƠNG THỤY

NHẮM MẮT THẤY PARIS C12 | DƯƠNG THỤY Ai yêu thích tiểu thuyết của Dương Thụy thì không thể bỏ qua cuốn này.

20m
Sep 11
NHẮM MẮT THẤY PARIS C11 | DƯƠNG THỤY

NHẮM MẮT THẤY PARIS C11 | DƯƠNG THỤY

18m
Sep 04
NHẮM MẮT THẤY PARIS C10 | DƯƠNG THỤY

NHẮM MẮT THẤY PARIS C10 | DƯƠNG THỤY

18m
Sep 04
NHẮM MẮT THẤY PARIS C9 | DƯƠNG THỤY

NHẮM MẮT THẤY PARIS C9 | DƯƠNG THỤY

19m
Aug 28
NHẮM MẮT THẤY PARIS C8 | DƯƠNG THỤY

NHẮM MẮT THẤY PARIS C8 | DƯƠNG THỤY Ai yêu thích tiểu thuyết của Dương Thụy thì không thể bỏ qua cuốn này.

18m
Aug 07
NHẮM MẮT THẤY PARIS C7 | DƯƠNG THỤY

NHẮM MẮT THẤY PARIS C7 | DƯƠNG THỤY Ai yêu thích tiểu thuyết của Dương Thụy thì không thể bỏ qua cuốn này.

20m
Jul 24
NHẮM MẮT THẤY PARIS C5,6 DƯƠNG THỤY Ai yêu thích tiểu thuyết của Dương Th

NHẮM MẮT THẤY PARIS C5, 6 DƯƠNG THỤY Ai yêu thích tiểu thuyết của Dương Thụy thì không thể bỏ qua cuốn này.

39m
Jul 17
NHẮM MẮT THẤY PARIS C4 | DƯƠNG THỤY Ai yêu thích tiểu thuyết của Dương Th

NHẮM MẮT THẤY PARIS C4 | DƯƠNG THỤY Ai yêu thích tiểu thuyết của Dương Thụy thì không thể bỏ qua cuốn này.

17m
Jul 09
NHẮM MẮT THẤY PARIS P3 | DƯƠNG THỤY

NHẮM MẮT THẤY PARIS P3 | DƯƠNG THỤY Ai yêu thích tiểu thuyết của Dương Thụy thì không thể bỏ qua cuốn này.

6m
Jul 03
NHẮM MẮT THẤY PARIS P2 | DƯƠNG THỤY https://youtube.com/playlist?list=PLAojGnw8Otx-BTg-Xfb5_yXwZxm08

NHẮM MẮT THẤY PARIS P2 | DƯƠNG THỤY Ai yêu thích tiểu thuyết của Dương Thụy thì không thể bỏ qua cuốn này.

18m
Jul 02
NHẮM MẮT THẤY PARIS P1 | DƯƠNG THỤY

NHẮM MẮT THẤY PARIS P1 | DƯƠNG THỤY Ai yêu thích tiểu thuyết của Dương Thụy thì không thể bỏ qua cuốn này.

22m
Jun 26
Sống chậm, chúng ta sẽ sống như thế nào? #VRADIO #sốngchậm

Sống chậm, chúng ta sẽ sống như thế nào?

17m
Jun 18
P5 P.cuối- MÌNH LÀ NẮNG, VIỆC CỦA MÌNH LÀ CHÓI CHANG (Kazuko Watanabe)

Mình là nắng, việc của mình là chói chang” chính xác là cuốn sách truyền cho bạn cảm hứng sống vui vẻ và thoải mái trong cuộc đời này. Mỗi trang, từng dòng sẽ khiến bạn nhận ra: Tầm vóc của ngày hôm nay sẽ mang lại cho bạn sự tự tin vào ngày mai. Sống cho tốt cho ngày hôm nay thôi cũng là cả một nỗ lực rồi.

17m
Jun 11
P4 MÌNH LÀ NẮNG, VIỆC CỦA MÌNH LÀ CHÓI CHANG (Kazuko Watanabe)

Mình là nắng, việc của mình là chói chang” chính xác là cuốn sách truyền cho bạn cảm hứng sống vui vẻ và thoải mái trong cuộc đời này. Mỗi trang, từng dòng sẽ khiến bạn nhận ra: Tầm vóc của ngày hôm nay sẽ mang lại cho bạn sự tự tin vào ngày mai. Sống cho tốt cho ngày hôm nay thôi cũng là cả một nỗ lực rồi.

22m
Jun 04
P3 MÌNH LÀ NẮNG, VIỆC CỦA MÌNH LÀ CHÓI CHANG (Kazuko Watanabe)

Mình là nắng, việc của mình là chói chang” chính xác là cuốn sách truyền cho bạn cảm hứng sống vui vẻ và thoải mái trong cuộc đời này. Mỗi trang, từng dòng sẽ khiến bạn nhận ra: Tầm vóc của ngày hôm nay sẽ mang lại cho bạn sự tự tin vào ngày mai. Sống cho tốt cho ngày hôm nay thôi cũng là cả một nỗ lực rồi.

17m
May 28
P2 MÌNH LÀ NẮNG, VIỆC CỦA MÌNH LÀ CHÓI CHANG (Kazuko Watanabe)

"Mình là nắng, việc của mình là chói chang” chính xác là cuốn sách truyền cho bạn cảm hứng sống vui vẻ và thoải mái trong cuộc đời này. Mỗi trang, từng dòng sẽ khiến bạn nhận ra: Tầm vóc của ngày hôm nay sẽ mang lại cho bạn sự tự tin vào ngày mai. Sống cho tốt cho ngày hôm nay thôi cũng là cả một nỗ lực rồi.

18m
May 21
MÌNH LÀ NẮNG, VIỆC CỦA MÌNH LÀ CHÓI CHANG- P1 (Kazuko Watanabe)

"Mình là nắng, việc của mình là chói chang là cuốn sách truyền cho bạn cảm hứng sống vui vẻ và thoải mái trong cuộc đời này. Mỗi trang, từng dòng sẽ khiến bạn nhận ra: Tầm vóc của ngày hôm nay sẽ mang lại cho bạn sự tự tin vào ngày mai. Sống cho tốt cho ngày hôm nay thôi cũng là cả một nỗ lực rồi."

22m
May 15
Há cảo đi đâu?

Há cảo đi đâu?

3m
May 03