Tam Giới Toàn Thư | Kiến thức tâm linh và đời sống

Tiên Phan

About

Chia sẻ những kiến thức trên con đường tìm về với Đạo Chân Thật

Available on

Community

301 episodes

Linh hồn của người vừa mất có tái sinh liền không hay tồn tại trong một cảnh giới trung gian nào đó?

Xem trọn vẹn video tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=LZWWg0rKg3w https://www.youtube.com/watch?v=LZWWg0rKg3w

3m
Mar 17
Tự hoá giải nghiệp chướng, chuyển hoá tâm ý để nhìn nghiệp chướng không còn thấy chướng

Xem trọn vẹn video tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=oCs2Yk8VvKs https://www.youtube.com/watch?v=oCs2Yk8VvKs

2m
Mar 12
Tổng quan về sợi tơ niệm, ý niệm, trường năng lượng

Xem trọn vẹn video tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=GcsKKh5eUrs

10m
Mar 02
Người tu sống tỉnh thức giữa vô thường, cống hiến làm đẹp cho đời

Xem trọn vẹn video tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=5LOZhi44Ua8 https://www.youtube.com/watch?v=5LOZhi44Ua8

2m
Mar 01
Tịnh Tam Nghiệp ở mỗi người và các thiện nghiệp nên làm, ác nghiệp nên tránh

Xem trọn vẹn video tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=NO8V8HXHmGs https://www.youtube.com/watch?v=NO8V8HXHmGs

15m
Feb 27
Tôn trọng quyền tự do lựa chọn ở mỗi chúng sinh

Xem trọn vẹn video tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=BhyoS4ltftg

1m
Jan 27
Tự tha thứ cho chính mình

Xem trọn vẹn video tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=H_udhuCL0IE https://www.youtube.com/watch?v=H_udhuCL0IE

1m
Jan 08
Sự chết liên tục hoại diệt rồi tái sinh trong từng giờ, từng khắc, trong từng hơi thở, từng ý niệm

Xem trọn vẹn video tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=LoOg8TZ_lj0 https://www.youtube.com/watch?v=LoOg8TZ_lj0

1m
Jan 05