Tai chinh quoc te cuoi tuan - Weekly financial analysis

Tran Khac Minh

About

Youtube - Facebook page: Trần Khắc Minh (các bản tin kèm biểu đồ kỹ thuật).
Chương trình Tài Chính Quốc Tế Cuối Tuần là những tổng hợp, phân tích cơ bản / phân tích kỹ thuật, đánh giá và dự báo cho thị trường tài chính quốc tế do ông Trần Khắc Minh thực hiện cùng với MC Thủy Tiên.
Ê-kíp thực hiện chương trình hy vọng mang đến cho quí khán giả những thông tin cập nhật hữu ích.

Available on

Community

96 episodes