Sách Nói Tài Chính | AudioBook Finance

Orchid

About

Sách nói Đầu Tư Tài Chính - Chứng Khoán - Kinh Doanh
Sách nói sưu tầm - Phi lợi nhuận
Yêu cầu thêm sách nói tại https://sachnoitaichinh.wordpress.com/

Available on

Community

651 episodes

Những Bậc Thầy Đầu Tư Theo Đà Tăng Trưởng - Mark Minervini, David Ryan, Dan Zanger, Mark Ritchie II

Cuộc phỏng vấn bàn tròn với các Nhà Giao Dịch Siêu Hạng (MOMENTUM MASTERS - A Roundtable Interview with Super Traders) Sưu tầm

5h 49m
Nov 22
Hướng dẫn thực hành Canslim trên thị trường chứng khoán Việt Nam

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CANSLIM TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM HƯỚNG DẪN LỌC CỔ PHIẾU THEO PHƯƠNG PHÁP 4M TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM HƯỚNG DẪN LỌC CỔ PHIẾU THEO PHƯƠNG PHÁP WARRENT BUFFET Ở VIỆT NAM

2h 40m
Nov 08