Minh Niệm

Minh Niệm

About

Radio DÌU CON VÀO ĐỜI do Thầy Minh Niệm và Cộng đồng Thiền tâm lý trị liệu Miền Tỉnh Thức thực hiện. Dự án vì cộng đồng, hoàn toàn phi lợi nhuận. Quý vị có thể chia sẻ cho bạn bè và người thân, nhưng nếu với mục đích khác thì phải xin phép trước. Hoàn toàn không được sao chép.

Available on

Community

225 episodes

Càng gần trí tuệ càng xa bản ngã | Bài tập 12 | Khóa "Sống Tỉnh thức & Trí tuệ"

Càng gần trí tuệ càng xa bản ngã | Bài tập 12 | Khóa "Sống Tỉnh thức & Trí tuệ"

54m
Oct 16, 2022
Thành ý & Chính tâm trong thiền tập Vipassana | Bài tập 11 | Khóa "Sống Tỉnh thức & Trí tuệ"

Thành ý & Chính tâm trong thiền tập Vipassana | Bài tập 11 | Khóa "Sống Tỉnh thức & Trí tuệ"

1h 3m
Oct 16, 2022
Tầm quan trọng của việc bảo hộ Tâm Ý | Bài tập 7 | Khóa "Sống Tỉnh thức & Trí tuệ"

Tầm quan trọng của việc bảo hộ Tâm Ý | Bài tập 7 | Khóa "Sống Tỉnh thức & Trí tuệ"

45m
Oct 16, 2022
Từ khóa rực rỡ nhất

Từ khóa rực rỡ nhất

10m
Oct 12, 2022
Slow down Mummy

Slow down Mummy

5m
Oct 12, 2022
Lặng lẽ

Lặng lẽ

5m
Oct 12, 2022
Làm cha mẹ tỉnh thức

Làm cha mẹ tỉnh thức

12m
Oct 12, 2022
Để được lành lặn

Để được lành lặn

9m
Oct 12, 2022
Có hiểu biết đúng mới thương yêu đúng

Có hiểu biết đúng mới thương yêu đúng

47m
Oct 12, 2022
The last time

The last time

17m
Oct 12, 2022
Thương yêu con đừng làm khổ con

Thương yêu con đừng làm khổ con

16m
Oct 12, 2022
Ngâu và mẹ

Ngâu và mẹ

14m
Oct 12, 2022
Mẹ ơi, mẹ cứ ngồi xuống đây

Mẹ ơi, mẹ cứ ngồi xuống đây

10m
Oct 12, 2022
Con trai và má

Con trai và má

14m
Oct 12, 2022
Ba ơi, ba không được nhắm mắt

Ba ơi, ba không được nhắm mắt

18m
Oct 12, 2022
Cách vật & Chí tri trong thiền tập Vipassana | Bài tập 10 | Khóa "Sống Tỉnh thức & Trí tuệ"

Cách vật & Chí tri trong thiền tập Vipassana | Bài tập 10 | Khóa "Sống Tỉnh thức & Trí tuệ"

39m
Oct 09, 2022
Vượt qua bể khổ bằng con thuyền Hiểu biết | Bài tập 9 | Khóa "Sống Tỉnh thức & Trí tuệ"

Vượt qua bể khổ bằng con thuyền Hiểu biết | Bài tập 9 | Khóa "Sống Tỉnh thức & Trí tuệ"

39m
Oct 09, 2022
Mẹ vẫn luôn bên con

Mẹ vẫn luôn bên con

11m
Oct 05, 2022
Con ta thật ra nào phải là con của ta

Con ta thật ra nào phải là con của ta

23m
Oct 05, 2022
Ngủ đi con

Ngủ đi con

4m
Oct 05, 2022
Mẹ ơi, lắng nghe và hiểu con một lần cuối cùng

Mẹ ơi, lắng nghe và hiểu con một lần cuối cùng

22m
Oct 05, 2022
Đau lòng, rồi sao nữa?

Đau lòng, rồi sao nữa?

9m
Oct 05, 2022
Tùy hỷ với phiên bản khác biệt của con

Tùy hỷ với phiên bản khác biệt của con

18m
Oct 05, 2022
Hai thế hệ nắm tay nhau

Hai thế hệ nắm tay nhau

12m
Oct 05, 2022
Giấc mơ con cuộc đời con

Giấc mơ con cuộc đời con

7m
Oct 05, 2022
Con hãy sống cuộc đời của chính con

Con hãy sống cuộc đời của chính con

10m
Oct 05, 2022
Chỉ là mình muốn được là chính mình

Chỉ là mình muốn được là chính mình

5m
Oct 05, 2022
Chắp cánh cho con

Chắp cánh cho con

6m
Oct 05, 2022
Nhìn đời bằng Mắt trong | Bài tập 8 | Khóa "Sống Tỉnh thức & Trí tuệ"

Nhìn đời bằng Mắt trong | Bài tập 8 | Khóa "Sống Tỉnh thức & Trí tuệ"

40m
Oct 02, 2022
Với con cái, cha mẹ nên buông tay?

Với con cái, cha mẹ nên buông tay?

10m
Sep 28, 2022