KBS WORLD Radio Tiếng Hàn qua phim ảnh

KBS WORLD Radio

About

Học lời thoại tiếng Hàn thông qua những bộ phim đã và đang được chiếu tại Hàn Quốc và được nhiều khán giả mến mộ.

Available on

Community

187 episodes

[Tiếng Hàn qua phim ảnh]

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Mar 13
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Khi hoa trà nở (1) 그럴 수도 있잖아요

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Mar 06
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Quý ông và cô gái trẻ (13) 왜 이렇게 뜸을 들여?

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Feb 27
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Quý ông và cô gái trẻ (12) 한 수 배웠어요

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Feb 20
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Quý ông và cô gái trẻ (11) 입이 안 떨어지네

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Feb 13
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Quý ông và cô gái trẻ (10) 사람을 뭘로 보고

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Feb 06
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Quý ông và cô gái trẻ (9) 겸사겸사

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Jan 30
[Tiếng Hàn qua phim ảnh]

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Jan 23
[Tiếng Hàn qua phim ảnh]

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Jan 16
[Tiếng Hàn qua phim ảnh]

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Jan 09
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Quý ông và cô gái trẻ (5) 오늘만 날이냐?

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Jan 02
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Quý ông và cô gái trẻ (4) 멀리 안 나가요

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Dec 26, 2022
[Tiếng Hàn qua phim ảnh]

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Dec 19, 2022
[Tiếng Hàn qua phim ảnh]

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Dec 12, 2022
[Tiếng Hàn qua phim ảnh]

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Dec 05, 2022
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Dan, Tình yêu duy nhất (13) 씩씩하게 살 거야

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Nov 28, 2022
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Dan, Tình yêu duy nhất (12) 끄떡없어요

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Nov 21, 2022
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Dan, Tình yêu duy nhất (11) 허락해 주세요

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Nov 14, 2022
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Dan, Tình yêu duy nhất (10) 내가 지켜 줄게

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Nov 07, 2022
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Dan, Tình yêu duy nhất (9) 맘에 걸리네

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Oct 31, 2022
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Dan, Tình yêu duy nhất (8) 길게 얘기 안 할게요

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Oct 24, 2022
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Dan, Tình yêu duy nhất (7) 어디 안 좋아요?

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Oct 17, 2022
[Tiếng Hàn qua phim ảnh]

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Oct 10, 2022
[Tiếng Hàn qua phim ảnh]

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Oct 03, 2022
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Dan, Tình yêu duy nhất (4) 말 다 했어?

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Sep 26, 2022
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Dan, Tình yêu duy nhất (3) 꿈에도 몰랐지

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Sep 19, 2022
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Dan, Tình yêu duy nhất (2) 누구 맘대로?

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Sep 12, 2022
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Dan, Tình yêu duy nhất (1) 사람 놀리는 것도 아니고

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Sep 05, 2022
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Đôi giầy đỏ (13) 쉬엄쉬엄해요

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Aug 29, 2022
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Đôi giầy đỏ (12) 한두 번도 아니고

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Aug 22, 2022