[Goc tho] #14: Biển người ngoài kia - Nguyễn Phong Việt.
JAN 20, 2021
Description Community
About
Trích tập thơ mới của tác giả Nguyễn Phong Việt- mình sẽ đi cuối đất cùng trời
Comments