Tài nguyên môi trường: Phát triển du lịch gắn với bảo tồn các vùng đất ngập nước
SEP 08
Description Community
About

- Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, phát triển du lịch giữ vai trò hết sức quan trọng đối với việc bảo tồn hiệu quả các vùng đất ngập nước. Tại các nước đang phát triển, các vùng đất ngập nước đang đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm sinh kế và an ninh lương thực cho hàng triệu người. Chính vì thế, việc phát triển du lịch bền vững tại các khu vực đất ngập nước được xem là một trong những giải pháp khả thi để giảm thiểu đói nghèo và bảo tồn vùng đất ngập nước.


Chủ đề : đất ngập, nước, du lịch---

Support this podcast: https://anchor.fm/vov1khcn/support
Comments