Tài nguyên môi trường: Hải Dương: Báo động ô nhiễm môi trường tại các Cụm công nghiệp
JUL 28
Description Community
About

- Kiểm soát chặt chẽ các cơ sở dễ gây ô nhiễm môi trường

- Phát minh mới kiểm soát ô nhiễm rác thải nhựa


Chủ đề : Báo động, ô nhiễm, CCN---

Support this podcast: https://anchor.fm/vov1khcn/support
Comments