Tài nguyên môi trường: Hà Nam: Hàng trăm hộ dân mòn mỏi chờ cấp sổ đỏ đất dịch vụ
DEC 08, 2022
Description Community
About

- Sửa đổi Luật đất đai 2013: Hải hoà lợi ích Nhà nước - Người dân - Doanh nghiệp

- Hiệp ước ô nhiễm nhựa, bước ngoặt để chấm dứt ô nhiễm nhựa toàn cầu


Chủ đề : Hà Nam, đất, dịch vụ, mòn mỏi---

Support this podcast: https://anchor.fm/vov1khcn/support
Comments