Kết nối công nghệ: Trách nhiệm của người đứng đầu - Vấn đề quan trọng trong bảo đảm an toàn thông tin
AUG 31
Description Community
About

- Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quan trọng như thế nào khi đảm bảo an toàn thông tin?

- Trí tuệ nhân tạo xác định được các đột biến gây ung thư


Chủ đề : Bảo đảm an toàn thông tin, Trí tuệ nhân tạo (AI)---

Support this podcast: https://anchor.fm/vov1khcn/support
Comments