Kết nối công nghệ: Chủ động bảo vệ chủ quyền số quốc gia trên không gian mạng
SEP 03
Description Community
About

- Bảo đảm an toàn thông tin, góp phần bảo vệ chủ quyền số quốc gia

- Giải pháp cung cấp điện năng từ các tấm pin mặt trời kết hợp hệ thống kênh đào ở Mỹ


Chủ đề : Chủ quyền số quốc gia, An toàn thông tin---

Support this podcast: https://anchor.fm/vov1khcn/support
Comments