Biến đổi khí hậu: Xây dựng nền nông nghiệp xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu
DEC 08, 2022
Description Community
About

- Xây dựng nền nông nghiệp xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Ứng dụng công nghệ trong quản lý rác thải tại Việt Nam.

- Những công nghệ tiên tiến xử lý rác trên thế giới.---

Support this podcast: https://anchor.fm/vov1khcn/support
Comments