Biến đổi khí hậu: Đô thị Việt Nam trước thách thức phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu
JUL 21
Description Community
About

- Đô thị Việt Nam trước thách thức phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Quảng Nam: Phát triển đô thị ven sông, ven biển trước thách thức của biến đổi khí hậu.---

Support this podcast: https://anchor.fm/vov1khcn/support
Comments