Có hai hộ chiếu có sướng không?
JUN 28
Description Community
About

Hai hộ chiếu, hai quốc tịch là một chủ đề cũng được nhiều bạn quan tâm. Chính vì vậy chúng mình đã quyết tâm chia sẻ thông tin, những cảm nhận của chúng mình về việc này.
Và cuối cùng Host Hải kết lại một câu: Sống đâu cũng là cái duyên. Chuyện nhập tịch cũng như chuyện lấy chồng cứ thuận theo lẽ tự nhiên thôi. Mà đã là duyên số thì tính toán cũng chả được, cứ sống thôi, chuyện nhập tịch hợp thì sẽ được không được thì cũng không sao.
Nội dung:
1. Hành trình có được quốc tịch của Hải
2. Không có hai quốc tịch thì sao
3. Có được quốc tịch Anh rồi thì sẽ làm gì tiếp?


Kết nối với Vietnamese Ladies Go Around The World chúng mình:

Facebook
Instagram 
Đia chỉ email: Vietnameseladies.podcast@gmail.com

Music: Oneul_BGMComments