#09: Marketing có cứu được sản phẩm tệ?
FEB 07, 2022
Description Community
About

Hôm nay chúng ta hãy cùng đến với một chủ đề đó là việc marketing ảnh hưởng như thế nào đến việc bán một sản phẩm. Liệu Marketing tốt có thể cứu được sản phẩm tệ, đã có nhiều ý kiến trái chiều được mọi người đưa ra nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng.

Comments