#08: Reviewer đang “dắt mũi” người tiêu dùng như thế nào?
FEB 06, 2022
Description Community
About

Reviewer là ai, reviewer có vai trò gì trong quá trình mua sắm của người dùng? Hãy cùng chúng mình bàn luận trong số VVPodscast này. Nhất là trong thời gian vừa qua cụm từ "reviewer"được nhắc đến rất nhiều, từ việc cần phải có chuyên môn đến việc đánh giá của reviewer ảnh hưởng như thế nào đến việc mua sắm của người dùng.


#vatvostudio #reviewer #podcast

Comments