#06: Ai rồi cũng phải làm theo Apple, tự làm chip riêng!
DEC 31, 2021
Description Community
About

Apple có A series, Samsung có Exynos, Huawei có Kirin, Google có Tensor, ...Liệu tự làm chip riêng có phải xu thế của smartphone tương lai. Làm chip riêng có lợi thế và hạn chế gì cho các hãng. Hãy cùng mình bạn luận trong Podcast này.

Comments