Mời Bạn Ly Trà 8: Tâm sự về THẤT BẠI trong Kinh doanh của mình
AUG 09, 2021
Description Community
About

Hôm nay là một câu chuyện không liên quan nhiều đến Đầu tư, Trading... Chỉ đơn giản là câu chuyện về thất bại trong kinh doanh của mình trước kia. Mọi người có thể xem đó như là một câu chuyện giải trí cho mùa dịch này nhé!

Made by Medio.vn

Comments