Mời Bạn Ly Trà 7: Cảm xúc & Tâm lý mình đã trải qua trên hành trình trở thành Trader
JUL 26, 2021
Description Community
About

Buổi uống trà hôm nay mình sẽ chia sẻ về Cảm xúc & Tâm lý mà mình đã trải qua từ khi bắt đầu đến khi trở thành Trader có lợi nhuận đều. Mình nghĩ rằng hành trình này đa phần chúng ta đều phải trải qua. Hy vọng podcast này bạn cũng sẽ thấy tâm lý của bản thân trong đó và có hướng đi cho bản thân.

Made by Medio with love ❤️!

#medio #uongtracungmedio #trader

Comments