Mời Bạn Ly Trà 12: Cách chúng ta đang thua lỗ do NHẦM LẪN về LỢI NHUẬN trong ĐẦU TƯ
JAN 26, 2022
Description Community
About

Đây là cách mà ai vào thị trường tài chính cũng sẽ bị nhầm lẫn về lợi nhuận trong đầu tư khiến chúng ta gặp phải thua lỗ. Cùng mình làm một ly trà và chém gió nào!

Comments