Trước giờ mở cửa - Kỳ vọng vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán năm 2023
JAN 04
Description Community
About

- Tăng vốn điều lệ tổ chức bảo hiểm tiền gửi lên 10.000 tỷ đồng vào năm 2023

- Doanh nghiệp châu Âu định hướng mở rộng đầu tư tại Việt Nam

- Kỳ vọng vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán năm 2023


Chủ đề : chứng khoán, 2023, kỳ vọng---

Support this podcast: https://anchor.fm/vov1kd/support
Comments