#6. Góc mạo hiểm: Tú Làn có gì vui?
APR 04
Description Community
About

Bọn mình vừa đi thám hiểm Tú Làn về, vẫn tim đập chân run nhưng phải thu ngay tập này để giãi bày. Tâm trạng còn chưa hết bồi hồi nên nói nhiều và nói dài lắm. Mời mọi người cùng nghe!

Music fromPixabay

---

Send in a voice message: https://anchor.fm/thuoc-do-do/message
Comments