#12. (Vẫn là) góc team building
AUG 22
Description Community
About

Tập này kể về kỉ niệm vừa đá bóng vừa ôm chuối của Mít trên bãi biển, và lần Nâm phải chung phòng với một người không đội trời chung.


Music from Pixabay---

Send in a voice message: https://anchor.fm/thuoc-do-do/message
Comments