Thời sự 6h (28/9/2022)
SEP 28
Description Community
About

- Bão số 4 đang di chuyển trên khu vực đất liền các tỉnh ven biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi

- Bão số 4 đi vào khu vực đất liền với cường độ cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 13


Chủ đề : bão số 4, đất liền, ven biển---

Support this podcast: https://anchor.fm/vov1thoisu0/support
Comments