Apple vs Facebook: Mẫu thuẫn không lối thoát
JUN 04, 2021
Play
Description Community
About

Rất nhiều sự mẫu thuẫn giữa Apple và Facebook đã nảy sinh kể từ khi iOS 14.5 ra mắt, bỗng nhiên quyền riêng tư của người dùng được "đề cao" quá nhiều trong thời gian gần đây!

Comments