Việt Nam sẽ rơi vào cảnh hạn hán?
DEC 08, 2021
Description Community
About

Biến đổi khí hậu có phải chỉ gắn liền với sự gia tăng của các cơn bão, tình trạng ngập lụt ở đô thị, hay sự đe dọa nhấn chìm đồng bằng ven biển của mực nước biển dâng? Có ai tưởng tượng ra một tương lai nào đó, có thể là vào giữa hoặc cuối thế kỷ hai mươi mốt, Việt Nam sẽ rơi vào cảnh hạn hán?

Comments