Tuyên bố bảo vệ rừng và đất tại Hội nghị thượng đỉnh khí hậu lần thứ 26 có khả thi?
NOV 11, 2021
Description Community
About

Để không còn mất rừng, các quốc gia cần giảm lượng mất rừng ít nhất 3,1 triệu héc-ta mỗi năm nếu lấy mất rừng nguyên sinh làm đại lượng ước tính và con số này có thể cao hơn gấp bội nếu tính theo mất rừng thứ sinh. Điều này đồng nghĩa với việc cần phải nỗ lực bảo vệ rừng trên toàn thế giới, nhất là trước xu hướng chuyển đổi rừng ngày càng tăng và cháy rừng ngày càng nghiêm trọng.

Comments