“Tài nguyên” phụ phẩm trồng trọt trong nông nghiệp tuần hoàn
DEC 26, 2021
Description Community
About

Trong lĩnh vực trồng trọt, rất nhiều nguồn phụ phẩm trong các khâu sản xuất, có thể tận dụng để sản xuất phân bón hữu cơ, tái sử dụng cho chính hoạt động trồng trọt. Tuy nhiên, những phụ phẩm này ở Việt Nam vẫn chưa được khai thác triệt để.

Comments