Rác thải nhựa sắp nhiều hơn cá, thế giới đối diện khủng hoảng môi trường biển
DEC 10, 2021
Description Community
About

Một nghiên cứu công bố hồi giữa năm 2020 cho hay, thế giới đang chuẩn bị chứng kiến sự gia tăng trầm trọng của rác thải nhựa đại dương. Theo dự báo, khối lượng rác thải nhựa trên biển sẽ tăng thêm 3 lần vào năm 2040.

Comments