Không nên ăn thịt thú rừng, vì sao?
JAN 07
Description Community
About

Đây không phải là khuyến nghị đạo lý, mà là một cảnh báo thực dụng nhất. Ăn thịt thú rừng không những sẽ bị ung thư, do thịt bị ngâm tẩm các hóa chất độc hại, để giữ tươi giả tạo khi vận chuyển về thành phố. Mà ngay cả thịt thú rừng tươi nguyên chất, không ngâm tẩm gì cũng rất nguy hiểm cho sức khỏe con người.

Comments