Khi hổ, báo bị thủy điện “lấn” nhà
DEC 15, 2021
Description Community
About

Một nghiên cứu mới cho thấy hơn 1/5 số hổ và 1/200 số báo đốm trên toàn  cầu bị ảnh hưởng do mất môi trường sống liên quan đến các dự án thủy  điện.

Comments