Cụ rùa còn có cơ hội sống lâu?
DEC 16, 2021
Description Community
About

Chương trình của VOV Giao thông về cuộc thi "Chung tay bảo vệ rùa" do Trung  tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Chương trình Bảo tồn rùa châu  Á (ATP) và Tổ chức Humane Society International tại Việt Nam (HSI in  Viet Nam) tổ chức nhằm tạo không gian chia sẻ thông tin, kiến thức về các  loài rùa, vai trò của loài trong hệ sinh thái và các mối đe dọa đến sự  tồn tại của chúng hiện nay. Thông tin về cuộc thi: https://www.facebook.com/www.thiennhien.net/posts/4514438991908673 

Comments