Thời thiền buổi sáng #3 | Tinh tấn | Phương pháp quán sát hơi thở căn bản | Thiền buông thư cùng Soul
NOV 13, 2021
Description Community
About

Phương pháp quán sát hơi thở có thể được xem là phương pháp nền tảng và căn bản của Thiền. Với đối tượng định tâm chính là hơi thở, thứ luôn luôn có sẵn, luôn luôn ở đó và chứa đựng nhiều phép nhiệm màu hơn tất thảy những điều khác trên thế giới này. Thật đơn giản khi ta chỉ cần ngồi xuống, ở bất kì đâu, bất kì lúc nào đều có thể nhanh chóng thực hành được phương pháp này.


#soul #maybepodcast #thienbuongthu ---

Support this podcast: https://anchor.fm/thienbuongthucungsoul/support
Comments