Ep 7 Kết nối trái tim | Thiền buông thư cùng Soul
JUL 19, 2021
Description Community
About

Khi còn là một bào thai, nhịp đập đầu tiên của trái tim báo hiệu khoảnh khắc chúng ta đến với thế giới này, để sống và trải nghiệm cuộc đời theo cách mà chúng ta được trao ban. Một hạt giống tuệ tâm đã được gieo vào lòng ta, và ta sẽ là người dưỡng nuôi nó.

Tai dùng để nghe, mắt dùng để nhìn, nhưng để HIỂU và để THẤU thì chỉ có thể bằng trái tim. Ngồi xuống, tĩnh tại và kết nối với trái tim mình để ta biết được về chính mình và con đường ta cần đi.

---

Support this podcast:https://anchor.fm/thienbuongthucungsoul/support
Comments