Ep 6 Giấc ngủ tâm thức - Yoga Nidra | Thiền buông thư cùng Soul
JUL 10, 2021
Description Community
About

Cùng nhau trải nghiệm trạng thái ngủ sâu những tâm thức vẫn trụ lại. Đây là một trong những bài tập mang tính chữa lành của Yoga có tên là Nidra Yoga.

---

Support this podcast:https://anchor.fm/thienbuongthucungsoul/support
Comments