Ep 5 Khoảng trống bên trong | Thiền buông thư cùng Soul
JUL 04, 2021
Description Community
About

Ai đó đã nói rằng “Không gian chính là tài sản đắt giá nhất”. Hãy cùng dọn dẹp lại bộ nhớ của mình, và để cho tài sản đắt giá này được hiển lộ.

Buổi thiền hôm nay tập trung sử dụng hơi thở Kumbhaka giúp chúng ta nhờ luyện khí mà định tâm. Kumbhaka là phương pháp luyện nín thở, trong đó có hai phần là Antara Kumbhaka là nín khi hít vào, và Bahya Kumbhaka là nín sau khi thở hết ra. Việc luyện hơi thở này giúp tạo ra một khoảng trống bên trong tâm trí, nơi những rúng động của giác quan không còn gây ra phiền nhiễu, chỉ có ta với sự trở về sâu sắc nhìn nhận và thấu hiểu chân ngã của mình.


---

Support this podcast:https://anchor.fm/thienbuongthucungsoul/support
Comments