Ep 2 Phản hồi với cơn giận | Thiền buông thư cùng Soul
JUN 13, 2021
Description Community
About

Làm sao để bớt giận? Cơn giận, cũng như tất cả những cảm xúc khác, chứa đựng bên trong nó những tầng sâu ý thức khác nhau. Bằng phương pháp Hỏi-Đáp với chính cơn giận của mình, ta sẽ có một cái nhìn thú vị và sâu sắc hơn về đời sống tinh thần của ta

---

Support this podcast:https://anchor.fm/thienbuongthucungsoul/support
Comments