Nguyễn Thị Minh Giang - TGĐ Nhân tài & Văn hóa DN Mekong Capital | Quản trị nhân sự dựa trên ”bản thể học” | TQKS EP 28
JUL 17
Description Community
About

Nguyễn Thị Minh Giang hiện là Tổng giám đốc Nhân tài và Văn hóa doanh nghiệp tại Mekong Capital - Công ty tư vấn quản lý quỹ đầu tư chuyên về vốn cổ phần chưa niêm yết tại Việt Nam. Chị đồng thời là thành viên Ban Điều hành của Mekong Capital, chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc hỗ trợ các công ty mà Mekong Capital đầu tư tuyển dụng nhân sự cấp cao, xây dựng thành công đội ngũ, kiến tạo văn hóa doanh nghiệp vững mạnh.


Tại The Quoc Khanh Show tập này, chị Minh Giang sẽ chia sẻ kinh nghiệm về quản trị nhân sự theo phương pháp bản thể học, cách để thu hút nhân tài cũng như những câu chuyện xoay quanh việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại các công ty mà Mekong Capital đầu tư.

Comments