Trò chuyện với Đăng Béo về vai trò, niềm tin và sự minh bạch của Fitness Influencer | THE ANTIGRAVITY SHOW S2 #Ep04
NOV 16, 2022
Description Community
About

Trở thành các KOL & Influencer như anh Đăng Béo, cuộc sống sẽ thay đổi như thế nào, trách nhiệm của họ với cộng đồng là gì và liệu sự nổi tiếng có phải là thứ mà chúng ta nên đánh đổi mọi thứ để theo đuổi hay không?
🤳🏻Follow Us:


► Youtube: https://www.youtube.com/c/SHINPHAMM


► Facebook: https://www.facebook.com/shinnphamm (Shin Phamm)


► Instagram: https://www.instagram.com/shinphamm (@shinphamm)


► Facebook: https://www.facebook.com/huyfun2103 (Trần Huy)


► Instagram: https://www.instagram.com/small.gym (@small.gym)

Comments