Lần đầu chú Huy (SmallGym) đi tập như thế nào? | THE ANTIGRAVITY SHOW S2 #Ep01
OCT 27, 2022
Description Community
About
Shinphamm & chú Huy đều là những người rất đam mê với việc luyện tập. Cả 2 đều đang đã và đang rất nỗ lực để chia sẻ kinh nghiệm và truyền động lực cho rất nhiều người, để khuyến khích mọi người rèn luyện thể thao nhiều hơn. Nhưng trước đấy thì 2 anh em cũng chỉ là những người bắt đầu luyện tập từ con số 0.Hãy cùng 2 host chia sẻ kinh nghiệm tập lần đầu của mình.

🤳🏻Follow Us:
► Youtube: https://www.youtube.com/c/SHINPHAMM
► Facebook: https://www.facebook.com/shinnphamm (Shin Phamm)
► Instagram: https://www.instagram.com/shinphamm (@shinphamm)
► Facebook: https://www.facebook.com/huyfun2103 (Trần Huy)
► Instagram: https://www.instagram.com/small.gym (@small.gym)
Comments