Khi “Hollywood remake châu Á”
SEP 12
Description Community
About

Chuyên đề về việc Hollywood remake các bộ phim của châu Á với sự tham gia của biên kịch Nguyễn Mỹ Trang, phóng viên Dương Thanh Vân, biên kịch Huỳnh Đắc Thọ và chuyên viên truyền thông Trần Xuân Phúc.---

Support this podcast: https://anchor.fm/kim-thanh-duong/support
Comments