#7 - Chữa lành Sang Chấn Tâm Lý
MAR 30, 2020
Description Community
About

Tiếp xúc với những sự kiện gây tổn hại về mặt tinh thần dẫn đến nhiều thay đổi trong các hoạt động, suy nghĩ, và cách nhìn con người. Trong Episode 7, Vân và Trân sẽ bàn luận về những kĩ năng cơ bản giúp bạn đối diện với sang chấn tâm lý mình đã trải qua.

Comments