#10 - Bạn Có Ăn Uống Quá Độ? ( Binge Eating)
APR 15, 2020
Description Community
About

Có nhiều dạng rối loạn ăn uống, và trong episode này của Tâm Lý Ơi, Trân và Vân sẽ trò chuyện với các bạn về hành vi ăn uống quá độ. Đây là một hành vi ai trong chúng ta cũng đã có, nhưng khi nó trở thành hành vi mình không kiểm soát được, hoặc hành động nhiều người dùng để đè nén cảm xúc.

Comments