Tài nguyên môi trường: Hải Phòng tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ các “điểm nghẽn” về đất đai
SEP 28
Description Community
About

- Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai hiện đại phục vụ đa mục tiêu

- Báo động hệ thống sông lớn nhất Nam Mỹ rìa rừng Amazon


Chủ đề : cải cách, thủ tục, hành chính, đất đai---

Support this podcast: https://anchor.fm/vov1khcn/support
Comments