3 Khái niệm về Sự trao đổi chất và giảm cân của bạn
JUN 06, 2021
Description Community
About
Chắc chắn nhiều người trong chúng ta không nhận thức rõ mối liên quan giữa trao đổi chất và giảm cân. Nếu bạn biết ai đó đang cố gắng giảm cân và lấy lại vóc dáng, chắc chắn bạn đã từng nghe những câu như “Tôi chỉ ăn một bữa một ngày để giảm cân” hoặc “Tôi sợ nếu tôi ăn, tôi sẽ tăng. trọng lượng ”nhưng đáng buồn thay, chính sự nhầm lẫn này lại khiến nhiều người lâm vào cảnh“ tăng cân ” ngoài ý muốn.
Comments