24 Giờ đốt cháy chất béo – Chương 7: Bài tập giãn cơ và bí quyết của việc đẩy mạnh trao đổi chất
JUN 06, 2021
Description Community
About
Bây giờ chúng ta đang bước vào một lĩnh vực mà hầu hết mọi cuốn sách chính thống đều bỏ qua, đó là sử dụng các bài tập giãn cơ để đẩy mạnh hiệu quả quá trình trao đổi chất.
Comments