2 Khái niệm giải thích Chỉ số cân nặng chiều cao BMI là gì
JUN 06, 2021
Description Community
About
Ở khắp mọi nơi trong thế giới phương Tây, chúng ta tràn ngập hình ảnh, hình ảnh, biểu tượng và suy luận về hình dáng phụ nữ ‘ với chỉ số cân nặng chiều cao BMI hoàn hảo’! Sự thật là nhiều hình ảnh trong số này được thay đổi hoặc nâng cao theo một cách nào đó và không mô tả hình thức phụ nữ điển hình.
Comments