Tài chính Quốc tế #58 - Dự báo trung & dài hạn các biến động thị trường Mỹ
MAR 21
Description Community
About

Phân tích phản ứng của thị trường tài chính khi FED quyết định tăng 0.25% lãi suất sau 3 năm kể từ 2018. Có phải chu kỳ tăng lãi suất của FED đã bắt đầu với kỳ vọng sẽ tăng tiếp trong các kỳ họp tiếp theo của FOMC? Ảnh hưởng của chu kỳ này lên thị trường tài chính sẽ ra sao cũng như diễn biến nào sẽ tiếp nối sau tuần giao dịch tốt nhất kể từ tháng 11 năm 2020? 


Phân tích kỹ thuật về xu hướng trong ngắn hạn và trung hạn của giá dầu thô WTI, một số cặp tiền chủ chốt EURO/USD, USD/JPY, chỉ số vàng XAU, DXY cũng như chỉ số Crypto Major Index. Những thông tin kinh tế cần lưu ý trong tuần tiếp theo. 


Analyze the financial market's reaction when  FED decided to raise interest rates by 0.25% after 3 years from 2018. Has the Fed's interest rate hike cycle started with the expectation of further increases in the next meetings of the financial market? FOMC? What will be the impact of this cycle on financial markets and what will follow after the best trading week since November 2020? 


Technical analysis on the short- and medium-term trend of the WTI crude oil price, some key currency pairs EURO/USD, USD/JPY, the gold index XAU, DXY as well as the Crypto Major Index. Economic information to note in the next week.

Comments