Đài Thu Thanh "góp hụi"
SEP 26
Description Community
About

“Góp hụi”, cả Đài cùng vui. Hoặc là không (?!).
Cách chơi hụi an toàn, không "vỡ".
Để lại bình luận sau tập tại đây.


Thông tin tham khảo: VTV24
Nếu bạn có trải nghiệm muốn chia sẻ, hãy gửi mail đến songthu@daithuthanh.vn nhé!

Comments